top of page

צוואות

closeup-business-woman-making-notes-document.jpg

חשיבותה של צוואה

אנשים רבים נוטים להימנע מעריכת צוואה.

אחרי הכל, לאף אחד מאתנו לא נעים להכיר בעובדה כי המוות הוא בלתי נמנע. יחד עם זאת, יש לזכור כי עריכת צוואה היא אחד הדברים החשובים ביותר שאדם יכול לעשות עבור יקיריו.


הצוואה הינה מסמך משפטי, בו המצווה קובע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו.

עריכת צוואה המנוסחת באחת הדרכים הקבועות בדין ואשר לא נפל בה כל פגם אשר אינו ניתן לתיקון, תמנע בעתיד מן היורשים טרחה מיותרת ומלחמת ירושה, ותשמר את האינטרסים של המצווה, אשר ייהנה משקט נפשי ומביטחון.
 

רכושו של אדם שנפטר ולא הותיר צוואה, יחולק ע"פ הוראות חוק הירושה, שם נקבע אופן חלוקת הרכוש בין היורשים החוקיים.

עריכת צוואה יכולה להיות עניין מורכב ולכן כדאי שהיא תערך ותנוסח בסיוע מקצועי של עורך דין בעל ניסיון בתחום זה. 

צוואה תיחתם ביד המצווה, בפני שני עדים, וזאת לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו והעדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. את הצוואה יש להפקיד בידיים נאמנות.

 

מהם מהמקרים הנפוצים בהם יש צורך בעריכת צוואה?

הליכי גירושין - בזמן זה בני הזוג עדיין נשואים וחלה עליהם חלוקת עיזבון עפ"י חוק הירושה.
 

  • ידועים בציבור או בני זוג נשואים אשר אינם מעוניינים בחלוקת עיזבון עפ"י חוק הירושה, למשל נוכח רצונם להוריש את עיזבונם לאדם אחר, כגון ילדם מחוץ לאותה מערכת זוגית.
     

  • בני זוג אשר אינם מעוניינים בחלוקת רכוש בהתאם לחוק הירושה ומבקשים לעגן הסדר זמני או תמידי באשר לנכס מסוים, לרבות ע"מ לאפשר לבת הזוג להיוותר בדירת מגורים.
     

  • מוריש המעוניין בחלוקה שונה מהקבועה בחוק הירושה.
     

  • מוריש המעוניין למנוע מחלוקות בין היורשים העתידיים ולהותיר הוראות ברורות ומדויקות באשר רצונו של המוריש ואף לכתוב ליורשים דברי אהבה ולהוקיר תודה.

bottom of page