top of page

עורכי דין לענייני משפחה וגירושין

AdobeStock_439736254_edited.jpg

ענייני משפחה, הליכי הגירושין וכל הכרוך להם, וכן תחום דיני הירושות והצוואות, הינם שונים באופן מהותי מתחומים משפטיים אחרים, משום שאלו עוסקים בלב ליבם של דיני הנפשות, ואין המדובר רק בעניין משפטי או כלכלי גרידא.

כפועל יוצא מכך, על עורך דין המטפל בתיק העוסק בתחום רגיש זה, להיות מקצועי, בעל ידע משפטי נרחב ועדכני, יצירתי וייחודי, שכן תחום זה הינו דינאמי ולעיתים קרובות ניתן לראות שינויים בחקיקה ובעמדת הפסיקה לגבי נושאים שונים. כל זאת, לצד מעורבות אישית בתיק, תוך הפגנת רגישות רבה והבנה לרצונות ולשאיפות הלקוח, ולצד בניית אסטרטגיה ייחודית המותאמת באופן אישי לכל לקוח. 


על עורך דין המטפל בתחומים רגישים אלו, לספק ליווי משפטי מלא ללקוחותיו, החל מפגישת הייעוץ, דרך ניהול משא ומתן או ניהול הליך משפטי ועד למתן מענה כולל לשביעות רצון הלקוחות.

כמו כן, על עורך הדין לבחון מהי הדרך הטובה והיעילה ביותר לפתרון המצב בכל תיק העומד בפניו, תוך זיהוי המטרות העיקריות של הלקוח, וזאת אם באמצעות פניה להליכים משפטיים או שמא באמצעות ניהול הליך משא ומתן המאפשר לצדדים להגיע להסכם כולל ללא התדיינות בערכאות משפטיות. כל זאת, תוך ניווט הצדדים לשמירה על תקשורת יעילה המביאה להצלחות רבות ושמירה על היחסים בין הצדדים.

במשרדי חשובה הדרך לא פחות מהמטרה, תוך הענקת יחס מקצועי, תמיכה וליווי אישי לכל לקוח.

bottom of page