top of page

ייפוי כח מתמשך

trendy-short-haired-lady-light-hat-striped-blouse-smiling-sitting-grass-with-old-man-glass

מהו ייפוי כח מתמשך?

קשה לנו לחשוב על מצב שבו אנו מאבדים שליטה על הגוף ו/או המוח שלנו, והופכים להיות חסרי שליטה על כל עניין בחיינו- מצב בו מחליטים לנו היכן נתגורר, מי יטפל בנו ואיך, קובעים עבורנו את סוג הטיפול הרפואי שנקבל ומי יטפל ברכוש שלנו, וכל זאת כשאיננו צלולים עוד, ולכן חשוב לדאוג היום ולתכנן את המחר, ובכך להבטיח כי הטיפול בנו ייעשה כפי שאנו מייחלים לו.


ייפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי, אשר באמצעותו אנחנו יכולים לקבוע מראש מי יטפל בנו וכיצד, ביום בו נאבד את יכולתנו הקוגניטיבית לקבל החלטות בכל תחומי חיינו: רפואי, אישי ורכושי.


התדרדרות מנטלית, הכרוכה בחוסר צלילות כתוצאה מתאונה פיזית, מחלה או זקנה, עלולה להביא להפעלת ייפוי כח מתמשך.


ייחודו של ייפוי הכח המתמשך, בכך שהוא מאפשר לאדם צלול, בהחלטה רצונית ועצמאית, לקבוע מראש ולתכנן איך ייראו חייו בעתיד, כאשר מצבו המנטלי יתדרדר, ולנהל אותם באמצעות מיופה כוח, שכוחו והסכמתו יישארו בתוקף גם במצבים אלה.


המשרד מעניק מידע מקצועי ומענה מהיר בפניות בעניין ייפוי כח מתמשך, תוך מתן יחס אישי בטיפול כל לקוח, כאשר בסופו של תהליך ולאחר עריכתו, מופקד ייפוי הכח המתמשך המותאם עבור צורכיהם ורצונותיהם של הלקוחות במשרד האפוטרופוס הכללי.

מהם יתרונותיו של ייפוי הכח המתמשך?

  • ייפוי כח מאפשר לקבוע מי יהיה האדם שיטפל בנו.

  • ייפוי כח מתמשך מאפשר לשלוט על הוצאות הכספים מחשבון הבנק.

  • ייפוי כח מתמשך מאפשר לכם לבחור רופאים ובתי חולים לצורך טיפולים.

  • ייפוי כח מתמשך מאפשר לקבוע היכן תתגוררו- בביתכם או בדיור חוץ ביתי.

  • ייפוי כח מתמשך חוסך פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס ובכך נחסך זמן וכסף.

  • ייפוי כח מתמשך מאפשר התערבות פחותה של המדינה בחייכם.
     

הנני מוסמכת ע"י משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשך במשרדי תקבלו את כל המידע הנדרש לעריכת ייפוי כח מתמשך באופן המקצועי והמהיר, בביתכם או במשרד.

bottom of page