top of page

הסכם חיים משותפים

bronze-statue-justice-holding-up-scales.jpg

מהו הסכם חיים משותפים?

הסכם חיים משותפים מיועד לזוגות אשר אינם מעוניינים או יכולים להינשא זה לזו כדמו"י, אך כן מעוניינים לקיים חיים משותפים תחת קורת גג אחת ואלו אף יכולים להיחשב כידועים בציבור.


מטרתו של הסכם חיים משותפים הינה הסדרת כלל העניינים העולים ממערכת היחסים שבין בני הזוג, לרבות ענייני מזונות, רכוש, מתווה פרידה וכל עניין נוסף בהתאם לנסיבות שבין הצדדים והסוגיות הנגזרות ממערכת היחסים של הצדדים והתרחישים העתידיים האפשריים.


ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם חיים משותפים במשרד עורכי דין המתמחה בתחום זה, כדי לערוך את ההסכם באופן הוגן, מקצועי וכדין.

bottom of page